Vandforsyning

96 12 73 00
Nupark 51
7500
Holstebro
Vand- og energiforsyning - Vandforsyning - Den almene vandforsyning i Danmark bygger udelukkende på grundvand. Det har hidtil været et vigtigt princip, at forsyningen sker med uforurenet grundvand. Rensning af drikkevandet omfatter derfor kun fjernelse af naturligt forekommende stoffer som jern, mangan og metan. - Vandforsyning