Østersogns Beboerforening


Tingvej 63
7800
Skive


Tlf.:
21 83 68 1621 83 68 16

Formand: Rene Abildgaard

Foreningens formål er at styrke sammenholdet og udvikle kontakten mellem Øster Sogns beboere, ved at lade afholde sammenkomster af kulturel, oplysende og selskabelig karakter og ved at varetage fælles beboerinteresser overfor kommunalbestyrelsen og andre myndigheder.Således bør foreningen ved henvendelse til kommunalbestyrelsen og ved forhandling med samme medvirke til, at rammerne kan skabes for en gunstig befolkningsmæssig udvikling i området, hvorved et hensigstmæssigt serviceniveau kan sikres og skolen bevaresSend en mail
Send en mail
Gå til vores hjemmeside
Gå til vores hjemmeside
Se på kort
Se på kort