Grundejerforeningen Vindelevgård


Vindelevgård 149
7830
Vinderup


Tlf.:
28 77 74 7528 77 74 75

Formand: Philip Maron Petersen

Foreningens formål er i henhold til den tinglyste deklaration, at hjemtage skøde på de i området udlagte private veje, stier, pladser og fællesarealer i henhold til tegning over området, samt drage omsorg for vedligeholdelse og renholdelse af disse.Endvidere er foreningens formål at påtage sig de anliggender, der i henhold til den tinglyste deklaration eller generalforsamlingens beslutning med kommunalbestyrelsens godkendelse varetages som fællesanliggender, samt i øvrigt repræsentere området udadtil.Påtaleberettiget er alene Holstebro Kommune, som ligeledes skal påse, at deklarationens og vedtægternes bestemmelser overholdes.Send en mail
Send en mail
Gå til vores hjemmeside
Gå til vores hjemmeside
Se på kort
Se på kort