Foreninger

Foreninger i Vinderup og omegn

97 44 30 58
Vindelevgård 104
7830
Vinderup
Vinderup Borger- og Håndværkerforenings formål er at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet, når det drejer sig om, at forestå ...
Foreninger - Foreninger - Et samvirke mellem flere der har karakter af juridisk person. Et fællesskab. Foreningens formål kan være ideelt (som ved idræts-/sportsforeninger eller lokale borgerforeninger) eller økonomisk - Foreninger